Tarieven

De tarieven voor alle behandelingen bij de tandarts worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). U kunt de actuele tarieven vinden op de website Tandarts.nl . Bij sommige behandelingen komen hier nog techniekkosten bovenop (o.a. bij kronen en prothesen). Deze kosten kunt u bij ons opvragen als de behandeling bekend is. Als u vragen heeft over hoeveel een behandeling kost en of het (deels) vergoed wordt door uw verzekeraar, dan kunt u dit rustig tijdens uw afspraak met ons bespreken!

Betalingen

Alle facturen worden bij ons verwerkt door Anders Medical Factoring. Anders MF stuurt de facturen eerst door naar uw verzekeraar. Mocht de behandeling (deels) niet vergoed worden door uw verzekeraar, dan krijgt u een factuur van de rest van het bedrag per e-mail toegestuurd. Deze kunt u d.m.v. internetbankieren voldoen. Vragen over de betaling van de factuur kunt u stellen aan Anders MF op telefoonnummer 085-7606262. Vragen over gedeclareerde behandelingen kunt u aan ons stellen.

Privacy

Per mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit is een privacywet welke onlangs in werking is getreden in heel Europa. De wet legt alle zorgaanbieders nieuwe privacyverplichtingen op. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens beter te beschermen. Hanze Tandartsen verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In ons privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u heeft als betrokkene(n).

Klachten

Wij doen erg ons best om behandelingen en alle organisatie eromheen zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat u zich op uw gemak voelt bij ons. Echter, omdat we mensen zijn en met mensen werken, kan het voorkomen dat u ergens mee zit (behandeling, nota, communicatie enz.) We vinden het prettig als u dan contact met ons opneemt, zodat we het samen kunnen oplossen. Wij stellen terugkoppeling altijd op prijs. Mochten wij er echter niet uitkomen, dan heeft u recht om uw klacht neer te leggen bij de klachtenregeling van de KNMT. Dan word er extern gekeken hoe de klacht kan worden opgelost.

Hanze Tandartsen
Blauwe Engel 3
8265 NL Kampen

T 038-303 25 67
info@hanzetandartsen.nl

KVK 64473406
IBAN NL57 RABO 0142 0762 87